Koops Consultancy B.V.
24/7 Onshore & Offshore Safety

Opleiding

Koops Consultancy verzorgt opleidingen en trainingen die in overeenstemming zijn met de eisen die door opdrachtgevers in het kader van VCA en wetgeving worden gesteld. Voor alle opleidingen bestaat de mogelijkheid tot deelname aan het examen. De VCA examens worden digitaal afgenomen door het Nationaal Examen Instituut u heeft hiervan meteen de (voorlopige) uitslag.

Voor al onze opleidingen en trainingen geldt dat deze zo flexibel mogelijk worden georganiseerd. Onze praktische aanpak staat daarbij centraal. In overleg met u bespreken wij de mogelijkheden voor de meest optimale uitvoering wat betreft de begeleiding, het tijdstip en de plaats van de opleiding en de training.

Een selectie van ons aanbod aan taakgerichte trainingen:

·       Basis Veiligheid (VCA)

·       Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA vol)

·       Ontruimingsoefeningen / trainingen

·       Bedrijfshulpverlening (BHV)

·       AED training

·       EHBO


 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn