Offshore

Met name in de Offshore sector is veiligheid van groot belang. De risico’s op een platform of schip zijn onder andere door hun afgezonderde positie op zee, soms extreme weersomstandigheden, de beperkte ruimte, zeer uiteenlopende achtergronden van de medewerkers en vaak grote bedrijvigheid behoorlijk verhoogt. Neem daarbij het feit dat de medewerkers hier in het geval van een calamiteit volledig op elkaar zijn aangewezen en van elkaar blindelings moeten weten wat ze doen en op elkaar moeten kunnen vertrouwen.

Uw veiligheidskundige van Koops Consultancy heeft een jarenlange ervaring in de petrochemie op diverse grote platformen in de Noordzee, voor de kust van Denemarken en in Nigeria. Hij heeft hier onder andere een aantal grote stops en onderhoudsprojecten begeleid.

 

Vanzelfsprekend beschikt uw veiligheidskundige over alle benodigde offshore papieren     

 • OPITO code, BOSIET, Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training,
  incl. HUET + Emergency Breating System OLF accepted upgrade to the Norwegian Continel Shelf
 • Nogepa 0.5A, Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training Nogepa 0.5A, Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Response Training
 • Nogepa 0.8, H2S
 • Nogepa 1.1A, Helicopter Landing Officer
 • Nogepa 1.4, Gasmeten
 • Nogepa 1.9A, Banksman
 • Nogepa 2.6A, Rescue Fire Fighting
 • Nogepa 2.2A, EHBO Offshore, inclusief het geven van injecties, spalken van breuken,
  bediening van de AED
 • Offshore keuring inclusief gebruik ademlucht
 • Mangatwacht (veilig werken besloten ruimtes)
 • NAM werkvergunningen / NAMS-Cape/NAM Offshore ILO / NAM omgaan met KWIK

 

Brandweer opleidingen

 • Brandwacht en brandwacht 1e klasse
 • Hoofdbrandwacht
 • Gaspakdrager
 • Ademluchtdrager
 • Hulpverlener
 • Brandweerduiker praktijk 1
 • Duikmedisch begeleider
 • Cursus zuurstof provider

 

Brandpreventie opleidingen

 • Adjunct Hoofd Brandmeester module preventie
 • Cursus gebruiksvergunningen Nibra
 • Cursus brandmeldinstallaties Nibra
 • Cursus communicatievaardigheden brandpreventiepraktijk
 • Cursus agressie beheersing

 

U kunt bij ons terecht voor:

 • 24/7 Preventief toezicht op platformen, schepen
 • Preventief toezicht houden. Arbeidsveiligheid en brandveiligheid
 • Voorlichting geven om veiligheids-, gezondheids- en milieu-incidenten te voorkomen
 • Controleren of gewerkt wordt volgens werkvergunning
 • Controleren gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Repressief optreden in geval van incidenten
 • Uitvoeren levensreddende handelingen in geval van calamiteiten
 • Periodiek rapporteren bevindingen.
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn