Koops Consultancy B.V.
24/7 Onshore & Offshore Safety

Brandveiligheid

Met name door de jarenlange bouwkundige ervaring is Koops Consultancy de juiste partner voor bouwkundige brandveiligheidsinspecties voor aanvang een oplevering van een nieuwbouw of verbouwproject. Vanzelfsprekend kan er ook tijdens de bouw of verbouw gebruik gemaakt worden van de project begeleiding van Koops Consultancy.

In het gebruiksvergunningen traject is er veel ervaring opgedaan in zowel afgifte hiervan als in handhaving hierop. Enkele voorbeelden zijn kamerverhuur en horeca in Leiden, horeca en zorginstellingen te Kampen, handhaving algemeen in de gemeentes Maarsen en Doetinchem.

Brand preventie: ‘Het geheel van maatregelen ter voorkoming van brand’.

Koops Consultancy ondersteunt u in de theoretische maar vooral praktische uitvoering van dit zeer ruime begrip. Wij bieden  hiervoor ondersteuning aan zowel de overheid als het bedrijfsleven. De grote van het bedrijf is voor ons niet van belang.

Daarnaast hebben wij veel ervaring op dit gebied in de petrochemie, met name op offshore locaties zowel in het binnen als het buitenland.

Een brandveilig gebouw, platform of schip is afhankelijk van een combinatie van factoren. Zowel bouwkundig, installatietechnisch als organisatorisch moet het kloppen en dan nog bestaat het risico dat brand kan ontstaan. Door het zoveel mogelijk beperken van dit restrisico, wordt het brandveiligheidsniveau bepaald.

Voor de offshore projecten komt hier vanzelfsprekend ook nog een extra stuk ontruimingsoefening bij. Op zee heeft u immers met een grote externe factor te maken namelijk de zee. 

U kunt bij ons terecht voor al uw brandveiligheidsvraagstukken, waarbij wordt zorggedragen dat de wetten , besluiten, regelingen en normen op een juiste wijze worden toegepast.

Optimaal rendement tegen een zo laag mogelijke investering is hierbij het doel!

 

U kunt bij ons onder andere terecht voor:

·       Brandveiligheidstoetsen

·       Afgifte en handhaving van gebruiksvergunningen, onderdeel brandveiligheid

·       Brandveiligheidsinspecties (bouwkundig en op basis van gebruik)

·       Brandpreventie advies

·       Ontruimingsplannen

·       Ontruimingsoefeningen

·       Bedrijfsnoodplannen & ontruimingsplattegronden (volgens NEN8112)

·       Beschrijving BHV scenario’s

·       Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), gebouwen, platformen, schepen en werkplekken 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn