Koops Consultancy B.V.
24/7 Onshore & Offshore Safety

Arbeidsveiligheid

Koops Consultancy is uw onafhankelijke partner in arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is een aspect waar tegenwoordig steeds meer aandacht aan geschonken wordt binnen een bedrijf of organisatie. Wij ondersteunen uw bedrijf bij de opzet, het onderhoud en de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Onze adviezen zijn vanzelfsprekend altijd toegeschreven op uw bedrijfssector en grote van uw onderneming En passend binnen de bedrijfscultuur.

Onze werkwijze op de werkvloer is dan ook coachend van aard om veiligheid een “way of living” te maken.

Naast dat veiligheid en gezondheid op het werk een wettelijke en maatschappelijke verplichting is, betaald gezond en veilig werken, zichzelf terug. Gezonde en gemotiveerde werknemers op de werkvloer zorgen voor een prettige sfeer, met een bewezen zo laag mogelijk ziekteverzuim. Een sterk ontwikkeld veiligheidsbewustzijn voorkomt ongevallen, calamiteiten en verlaagt het ziekteverzuim.

Arbeidsveiligheid bij bouwprojecten

Vooral bij bouwprojecten, nieuwbouw of onderhoudsstops staat (arbeids)veiligheid voorop. Tegenwoordig worden hier strenge eisen aan gesteld. Door de deskundige begeleiding van Koops Consultancy komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Wij geven u altijd een advies op maat, door met name te kijken naar uw specifieke werkzaamheden en bijkomende risico’s.  Als veiligheidskundige staan wij graag voor u klaar om u advies te geven over de arbeidsveiligheid van uw project. Alle zaken binnen de veiligheid, gezondheid en het milieu worden hierin meegenomen. Als u de veiligheid van uw project niet goed voor elkaar heeft, kan dit vervelende consequenties hebben. 

Wij vertalen op professionele wijze regels en procedures in praktische veiligheid, dat voor iedereen helder en begrijpelijk is. Voor ons maakt het niet uit of uw project kortstondig is of langdurig, veiligheid staat bij ons altijd voorop. .


Ten aanzien van bouwprojecten kunt u bij ons terecht voor:

 • ·       Advies tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase
 • ·       Ontwikkeling en implementatie V&G plannen en systemen
 • ·       Werkplekinspecties
 • ·       Opstellen en uitvoeren van RI&E en TRA (risico inventarisatie en taak risico analyse)
 • ·       Uw contactpersoon voor opdrachtgevers, onderaannemers en overheden
 • ·       Uitvoering ongeval analyses en incidenten onderzoek
 • ·       Training en instructie van uw medewerkers over arbeidsveiligheid
 • ·       Ontwikkeling en onderhoud van het werkvergunning systeem

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn bijna alle bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit te voeren. Dit betekend dat deze bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren die het werk voor de medewerkers met zich mee kan brengen. Een RIE is eigenlijk een gevareninventarisatie en risico-evaluatie. Het in dit kader systematisch in kaart brengen van de gevaren heeft voornamelijk een preventief karakter. De term RIE dekt eigenlijk niet volledig de lading. Een belangrijk onderdeel is het Plan van Aanpak, waarin de verbetervoorstellen zijn opgenomen. Dus wanneer de gevaren geïnventariseerd zijn en de risico’s zijn beoordeeld is weliswaar letterlijk aan de term Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) inhoud gegeven, maar is deze niet compleet zolang er nog geen Plan van Aanpak met verbetervoorstellen is opgesteld.

Het belangrijkste doel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is om het management te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid teneinde de aanwezige risico’s te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren.

Echter het maken van RI&E is een theoretische papierwinkel die vertaald moet worden naar de werkvloer. Hierin zit de grootste kracht van Koops Consultancy, het vertalen naar de werkvloer het coachen van de mensen om veiligheid “normaal” te maken. De kreten ik heb het altijd zo gedaan ik weet niet beter zo hebben ze het mij geleerd behoren met een samenwerking met Koops Consultancy tot het verleden.

Wij geven u een gedegen en praktisch advies en zoals u van ons gewend bent voor een betaalbare prijs.


U kunt bij ons onder andere terecht voor:

 • Uitvoeren Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en opstellen Plan van Aanpak
 • Opstellen, beoordelen en controleren van VGMW-plannen
 • Opstellen en geven van veiligheidsinstructies (gebruik PBM’s, gevaarlijke stoffen, Arbowet, toolboxmeetings, risico’s geluid, trillingen, etc.)
 • Opleiding en training
 • Arbeidsveiligheid bij bouwprojecten
 • Werkplekonderzoeken
 •  Verbeteren van veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
 • Begeleiding en ondersteuning voor de implementatie bewustwording arbeidsveiligheid.
 • Advies en ondersteuning bij arbeidsveiligheid, volgens de Arbowe

Uw onafhankelijke partner in arbeidsveiligheid 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn