Koops Consultancy

24/7 Onshore & Offshore Safety

 
 

KOOPS CONSULTANCY

Koops Consultancy staat 24/7 klaar voor projecten c.q. opdrachten, onshore en offshore, zowel nationaal als internationaal. Koops Consultancy is een partner die met beide benen op de grond staat en de taal van zowel de werkvloer, de directie of eventuele externe partijen spreekt. Wij zijn ook uitermate geschikt om als tussenschakel te fungeren tussen bedrijven en keuringsinstanties c.q. overheid.

Wij zijn een no-nonsens bedrijf dat er naar streeft om Arbeidsveiligheid en Brandveiligheid vooral eenvoudig en betaalbaar te houden.

Koops Consultancy is een onafhankelijke partner voor alle vraagstukken op gebied van arbeidsveiligheid en brandveiligheid. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij de opzet, het onderhoud en de uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Op het gebied van arbeidsveiligheid en brandveiligheid begeleiden wij bouwprojecten vanaf de ontwerpfase, tijdens de uitvoering en tot en met de oplevering. Koops Consultancy beschikt over ervaring in de begeleiding van grootschalige bouw- en offshore projecten in binnen en buitenland, binnen de petrochemie, (zware) industrie en de utiliteitssector.

De expertise van Koops Consultancy op gebied van arbeidsveiligheid en brandveiligheid, gezondheid en milieu vindt haar weg bij opdrachtgevers binnen de industrie, de petrochemie, de bouwnijverheid, de dienstverlening en bij overheidsinstellingen.

Een goede uitvoering van veiligheid hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn, zolang iedereen het maar begrijpt, er achter staat en de mogelijkheid heeft om het goed uit te voeren.


U kunt bij ons terecht voor o.a.:

·       Arbeidsveiligheid

·       Brandveiligheid

  • Evenementenveiligheid, opstellen veiligheidsplannen, controle en handhaving

·       Opleiding en training
       - VCA (basis & vol) 
       - BHV 
       - EHBO 
       - H2S
       - Ontruimingstrainingen
       - etc.

·       RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie

·       Bedrijfsnoodplannen

 

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met:

 

Richard Koops

+31 (0)6 - 539 394 82

+31 (0)528 - 78 53 92

info@koopsconsultancy.nl 


 
 
Opbellen
E-mail
Info